top of page

9th-12th Grade 3-D

Kirian Johnson - Grade 10 - 3-D Entry 1.
25_edited.png
Braden Turner, Grade 10, 3-D Entry 1 pht
Braden Turner, Grade 10, 3-D Entry 1 pho

Braden Turner

Grade 10 - Entry 1

Braden Turner, Grade 10, 3-D Entry 1 pho
25_edited.png
Kirian%20Johnson%20-%20Grade%2010%20-%20

Kirian Johnson

Grade 10 - Entry 1

25_edited.png
Olivia May Grade 9 3-D Entry 1.jpg

Olivia May

Grade 9 - Entry 1

26_edited.png
15_edited.png

Kirian Johnson

Grade 10 - Entry 2

Gina Fogarty - Grade 9 - 3D Art Entry 1.

Gina Fogarty

Grade 9 - Entry 1

27_edited_edited.png
Marvin Baskin -.jpg

Marvin Baskin

Grade 9 - Entry 1

25_edited.png

Braden Turner

Grade 10 - Entry 2

Braden Turner, Grade 10, 3-D Entry 2 (1)
Braden Turner, Grade 10, 3-D Entry 2.jpg
24_edited_edited.png
Gina Fogarty - Grade 9 - 3D Art Entry 2.

Gina Fogarty

Grade 9 - Entry 2

25_edited.png
bottom of page